Tìm kiếm nâng cao

Những chính sách hỗ trợ phát triển công viên tại một số đô thị trên thế giới và những khuyến nghị cho thành phố Hà Nội

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 14
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Bài viết trình bày các ví dụ quốc tế về các chính sách đã mang lại những thành công trong việc phát triển và duy trì các công viên ở một số đô thị. Bài viết cũng đề cập đến vai trò của chính quyền thành phố và cách thức mỗi chính quyền có thể xây dựng có hiệu quả thông qua các chính sách nhằm đem lại lợi ích cho việc phát triển các công viên địa phương. Đưa ra một vài khuyến nghị giúp gợi ý cho thành phố Hà Nội trong việc phát triển và quản lý các công viên.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành