Tìm kiếm nâng cao

Đổi mới tư duy trong phát triển cây xanh đô thị Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 8
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Bài viết nêu vai trò và ý nghĩa của cây xanh lưu niên trong quá trình phát triển đô thị; Thực trạng cây lưu niên ở các đô thị Việt Nam; Đổi mới tư duy về phát triển cây xanh lưu niên; Đưa ra các giải pháp để phát triển cây xanh lưu niên ở Việt Nam.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành