Tìm kiếm nâng cao

Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây xanh đường phố thành phố Hà Nội

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 11
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Bài viết nêu thực trạng cây xanh đường phố Hà Nội. Đưa ra các đề xuất giải pháp phát triển cây xanh đường phố Hà Nội như: Giải pháp chọn loại cây trồng; Giải pháp cải tạo hệ thống cây xanh đường phố hiện có; Giải pháp quy hoạch thiết kế cây xanh cho hệ thống đường mới đã được phê duyệt trong quy hoạch; Giải pháp về quản lý, duy trì cây xanh đường phố.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành