Tìm kiếm nâng cao

Điều tra và đánh giá thực trạng về hiệu quả hoạt động của Thanh tra chuyên ngành Xây dựng tại một số địa phương, đề xuất xây dựng quy trình Thanh tra dự án đầu tư xây dựng công trình và quy trình công tác xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Thanh tra Bộ (Bộ Xây dựng)
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 203
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu dự án: Trên cơ sở khảo sát về thực trạng công tác thanh tra chuyên ngành Xây dựng tại một số Bộ, ngành và Thanh tra các Sở Xây dựng; nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng kết quả công tác thanh tra chuyên ngành Xây dựng để từ đó hoàn thiện cơ cấu, tổ chức của hệ thống Thanh tra xây dựng địa phương sau khi Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg hết hiệu lực thi hành và sửa chữa những bất cập của Luật Thanh tra, Nghị định 46/2005/NĐ-CP: xây dựng quy trình thanh tra chuyên ngành Xây dựng kết hợp với xử phạt, xử lý vi phạm hành chính phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, đồng thời xây dựng quy trình mẫu để thực hiện việc xử lý và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành