Tìm kiếm nâng cao

Mô hình cộng đồng tham gia xây dựng và quản lý không gian xanh trong các khu đô thị mới ở Hà Nội

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 14
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Bài viết gồm những nội dung chính:
- Xây dựng không gian xanh trong các khu đô thị mới ở Hà Nội trong thời gian qua.
- Đánh giá công tác quản lý cây xanh trên địa bàn Hà Nội.
- Đánh giá sự tham gia của cộng đồng trong quy hoạch xây dựng và quản lý không gian xanh trong các khu đô thị mới.
- Đề xuất mô hình xây dựng và quản lý không gian xanh trong các khu đô thị mới với sự tham gia của cộng đồng.
- Một số kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành