Tìm kiếm nâng cao

Báo cáo tổng hợp về công tác xử lý tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện than

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 19
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Bài viết gồm ba phần:
- Phần I: Hiện trạng nhà máy nhiệt điện than trong hệ thống điện Việt Nam.
- Phần II: Hiện trạng tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện than của EVN.
- Phần III: Mục tiêu và các giải pháp xử lý tro xỉ trong giai đoạn 2017-2020.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành