Tìm kiếm nâng cao

Tình hình phát thải, xử lý và sử dụng tro xỉ nhiệt điện tại Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 12
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Bài viết gồm bốn phần:
- Phần I: Tình hình phát thải tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam.
- Phần II: Tính chất của tro, xỉ nhiệt điện của Việt Nam.
- Phần III: Tình hình nghiên cứu, xử lý và sử dụng tro, xỉ nhiệt điện tại Việt Nam.
- Phần IV: Thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển việc xử lý, sử dụng tro, xỉ trong thời gian tới.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành