Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, xác đánh giá thực trạng việc áp dụng tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng (công bố kèm theo văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng) làm cơ sở sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh định mức này

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 136
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:

Mục tiêu nghiên cứu của dự án:
- Đánh giá việc áp dụng Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng (công bố kèm theo Văn bản số 1779/BXD ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng) để làm rõ những bất cập, tồn tại của tập định mức này.
- Phát hiện nguyên nhân những bất cập liên quan đến việc xác định định mức dự toán khảo sát xây dựng.
- Sửa đổi định mức dự toán một số công tác khảo sát xây dựng đã được công bố để phù hợp với thực tế hiện nay.
- Bổ sung định mức dự toán một số công tác khảo sát xây dựng mới chưa được công bố định mức.
- Dự thảo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng (sửa đổi, bổ sung) để trình Bộ Xây dựng công bố.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành