Tìm kiếm nâng cao

Sampling and examination of bituminous mix-tures for roads and other areas. Methods for preparatory treamant of samples for analysis .

Tác giả:
Nhà xuất bản: BSH
Năm xuất bản: 1987
Nơi xuất bản: London
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 4
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TCDM

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Anh. BS 598: Part 101: 1987. Lấy mẫu và thử hỗn hợp bitum làm đường và những khu vực lát mặt khác. Các phương pháp chuẩn bị và xử lý mẫu phân tích.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành