Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu, đề xuất tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ bằng giải pháp tạo lập cơ sở dữ liệu số hóa tài liệu lưu trữ tại cơ quan Bộ Xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 149
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của Dự án:
- Số hóa tài liệu lưu trữ và xây dựng cơ sở số liệu để đưa vào phần mềm quản lý tập trung thống nhất đối với tất cả các loại hình tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Bộ Xây dựng nhằm bảo toàn giá trị thông tin, góp phần ngăn chặn các tác nhân gây hủy hoại tài liệu và phục vụ công tác quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ về tài nguyên và môi trường.
- Tạo cơ sở bước đầu cho công tác bảo hiểm tài liệu lưu trữ bảo quản tại Bộ Xây dựng.
- Nâng cao trình độ cán bộ trong việc quản lý và tổ chức sử dụng tài liệu.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành