Tìm kiếm nâng cao

Mục tiêu/ định hướng xây dựng tiêu chí và quy trình đánh giá thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 7
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Bài viết giới thiệu các nội dung chính sau:
- Bối cảnh triển khai thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn tại Việt Nam.
- Mục tiêu, định hướng, kết quả mong đợi thực hiện đánh giá bảo đảm cấp nước an toàn.
- Định hướng xây dựng chính sách quản lý cấp nước, bảo đảm cấp nước an toàn.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành