Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát thực trạng hệ thống dịch vụ xã hội đô thị giai đoạn đến năm 2020

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục phát triển đô thị (Bộ Xây dựng)
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 100
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:

Mục tiêu của dự án:
- Cụ thể hóa các chính sách về phát triển con người và an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước thông qua việc nghiên cứu đề xuất những định hướng phát triển cho hệ thống dịch vụ xã hội trong đô thị.
- Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển và dự báo các nhu cầu phát triển trong thời gian tới đối với từng lĩnh vực dịch vụ để xây dựng các định hướng phát triển cho hệ thống các dịch vụ xã hội đô thị. Đảm bảo kết nối thống nhất một cách cụ thể các định hướng này trong chương trình phát triển của từng đô thị.
- Đề xuất các giải pháp thực hiện cùng trách nhiệm cụ thể của các bộ ngành và chính quyền các địa phương.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành