Tìm kiếm nâng cao

Kết quả nghiên cứu về đề xuất tiêu chí và quy trình đánh giá thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 13
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Bài viết gồm những nội dung:
- Nhu cầu đánh giá về cấp nước an toàn.
- Mục tiêu và các loại hình đánh giá kế hoạch cấp nước an toàn.
- Các tiêu chí đánh giá thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn.
- Quy trình đánh giá thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn.
- Dự kiến quy trình cấp chứng chỉ tuân thủ kế hoạch cấp nước an toàn.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành