Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chí đặt ra đối với các cơ quan thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ bảo đảm cấp nước an toàn và yêu cầu, nội dung cần thực hiện cấp chứng nhận cấp nước an toàn

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 6
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Bài viết gồm những nội dung chính:
- Tiêu chí đặt ra với cơ quan/ đơn vị thực hiện đánh giá thực hiện và cấp chứng chỉ bảo đảm cấp nước an toàn.
- Tiêu chí với cá nhân thực hiện đánh giá bảo đảm cấp nước an toàn.
- Yêu cầu, nội dung cần thực hiện để cấp chứng chỉ tuân thủ bảo đảm cấp nước an toàn.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành