Tìm kiếm nâng cao

Tài liệu họp ban chỉ đạo và ban quản lý dự án: Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2018
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 43
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung tài liệu gồm:
- Trình bày tiến độ dự án năm 2017 và Kế hoạch thực hiện dự án năm 2018.
- Báo cáo tiến độ kết quả dự án năm 2017 và Kế hoạch thực hiện dự án năm 2018.
- Dự thảo kế hoạch thực hiện dự án năm 2018.
- Danh mục dự kiến 05 tiêu chuẩn.
- Phương án hỗ trợ tài chính các công trình trình diễn.
- Khung kết quả của dự án.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành