Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cộng đồng trong quá trình thi công xây dựng và khai thác sử dụng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cuộc Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 101
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:

Nội dung của đề tài:
- Chương I: Tổng quan hệ thống pháp luật quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (từ năm 2003 tới nay).
- Chương II: Điều tra khảo sát thực trạng việc thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Chương III: Nhận định chung về các vấn đề thiết yếu có liên quan đến công tác quản lý chất lượng.
- Chương IV: Những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành