Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin Ngành Xây dựng của Tạp chí Xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Tạp chí Xây dựng (Bộ Xây dựng)
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 82
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:

Mục tiêu của Dự án: Nhằm xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn, đồng thời, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng Tạp chí Xây dựng trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và phổ biến những kiến thức khoa học về kiến trúc, xây dựng, phát triển đô thị. Trên cơ sở làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của Tạp chí Xây dựng, xác định tiêu chí về nội dung, hình thức và những vấn đề đặt ra đối với yêu cầu nâng cao chất lượng Tạp chí Xây dựng...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành