Tìm kiếm nâng cao

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị. QCVN 08:2017/BXD

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 35
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Quy chuẩn này bao gồm các yêu cầu kỹ thuật cơ bản khi quy hoạch và xây dựng các công trình ngầm đô thị đảm bảo khai thác tổng hợp hợp lý không gian ngầm phục vụ phát triển bền vững các đô thị. 
Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thiết kế, xây mới (hoặc cải tạo), quản lý và sử dụng công trình ngầm đô thị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành