Tìm kiếm nâng cao

Khái quát ngành nước Việt Nam. Những khó khăn, thách thức và giải pháp

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: TP.HCM
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 13
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung bài viết gồm 6 phần:
- Phần 1: Cấp nước đô thị.
- Phần 2: Cấp nước nông thôn.
- Phần 3: Mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020.
- Phần 4: Thoát nước và xử lý nước thải.
- Phần 5: Những khó khăn - thách thức.
- Phần 6: Một số giải pháp để phát triển ngành nước.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành