Tìm kiếm nâng cao

Đề án đề nghị công nhận đô thị Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đạt tiêu chí đô thị loại IV

Tác giả:
Nhà xuất bản: UBND tỉnh Hà Nam
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: Hà Nam
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 28
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung báo cáo:
1. Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
2. Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển của đô thị Duy Tiên.
3. Tổng hợp đánh giá thực trạng phát triển của đô thị Duy Tiên theo các tiêu chuẩn loại IV.
4. Kết luận và kiến nghị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành