Tìm kiếm nâng cao

Quá trình cổ phần hóa và kinh nghiệm trong quản lý ngành nước

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: TP.HCM
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 6
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Bài viết gồm những nội dung chính sau:
- Phân biệt trong quyền sở hữu liên quan đến nước;
- Các hình thức cổ phần hóa;
- Động lực, kỳ vọng và lợi ích tiềm năng của các đối tác Công - Tư;
- Cơ cấu chi phí của các dịch vụ tiện ích nước, tiết kiệm tìm năng trong đầu tư và hoạt động;
- Giá thành các dịch vụ nước;
- Quy định và quản lý công cộng;
- Sự phát triển của các dịch vụ tiện ích nước Hungary;
- Triển vọng châu Âu.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành