Tìm kiếm nâng cao

Khái quát về cổ phần hóa ngành nước đô thị Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: TP.HCM
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 7
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Bài viết giới thiệu khái quát về tình hình đô thị Việt Nam. Thực trạng về Cấp nước bao gồm: Quá trình cổ phần hóa; Những kết quả bước đầu về cổ phần hóa; Một số hạn chế; Một số giải pháp.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành