Tìm kiếm nâng cao

Khung thể chế, chính sách phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: TP.HCM
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 12
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Bài viết gồm các nội dung:
- Toàn cầu hóa và phát triển đô thị bền vững.
- Tình hình đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam.
- Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.
- Thể chế, chính sách phát triển đô thị và các giải pháp trong quản lý đô thị Việt Nam.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành