Tìm kiếm nâng cao

Sự cần thiết của cải tạo, chỉnh trang đô thị và vai trò của nhà nước

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: TP.HCM
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 14
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Bài viết gồm các nội dung chính:
- Sự cần thiết của việc chỉnh trang đô thị.
- Vai trò của chính phủ Hàn Quốc.
- Các thành tựu chủ yếu và nguyên nhân thành công của các dự án chỉnh trang đô thị Hàn Quốc.
- Hiện trạng đô thị Việt Nam.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành