Tìm kiếm nâng cao

Cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống, thiết lập chiến lược

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: TP.HCM
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 15
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Tài liệu gồm 4 chương:
- Chương 1: Gia tăng dân số và phát triển đô thị ở Seoul.
- Chương 2: Chính sách Quản lý đô thị theo từng giai đoạn phát triển đô thị.
- Chương 3: Lịch sử của các quy định quản lý đô thị.
- Chương 4: Nghiên cứu tình huống tái tạo đô thị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành