Tìm kiếm nâng cao

Đề án thành phố thông minh Bình Dương

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: TP.HCM
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 32
Kích cỡ khổ: 27 cm.
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Bài viết trình bày lần lượt về:
- Thực trạng và khát vọng của Bình Dương.
- Mô hình phát triển của thành phố Eindhoven mà Bình Dương đang học tập.
- Vận dụng sáng tạo mô hình Eindhoven trong thực tiễn và nhu cầu của Bình Dương.
- Quy hoạch khởi đầu từ vùng thông minh Bình Dương và hướng tới tiêu chí quốc tế ICF.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành