Tìm kiếm nâng cao

Soát xét TCVN 7483:2005: Gạch gốm ốp lát đùn dẻo - Yêu cầu kỹ thuật

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng)
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 35
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
TCVN 7483:2016 thay thế TCVN 7483:2005
TCVN 7483:2016 được xây dựng dựa trên cơ sở ISO 13006:2012 Cremic tiles - Definition, classification, characteristic and marking.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch gốm được tạo thành bằng phương pháp đùn dẻo, có hoặc không phủ men thuộc nhóm A theo TCVN 7132.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành