Tìm kiếm nâng cao

Cốt liệu cho bê tông cản xạ. Mã số: TC 84-16 (Dự thảo và thuyết minh dự thảo)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam (Bộ Xây dựng)
Năm xuất bản: 2017
Nơi xuất bản: Hà Nội
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 40
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Ở Việt Nam cũng đã có TCVN 7570:2006 "Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật" và các TCVN về phương pháp thử cho cốt liệu. Về cơ bản các tiêu chuẩn này cũng tương thích, hài hòa với ASTM nen có thể tham khảo nội dung của ASTM C637-14 để xây dựng TCVN ...:2017 "Cốt liệu cho bê tông cản xạ" theo cấu trúc một TCVN. Từ đó sẽ có tính khả thi thực tế, hài hòa với tiêu chuẩn thế giới và thuận tiện sử dụng hơn.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho cốt liệu dùng trong bê tông cản xạ.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành