Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo: Báo cáo quốc gia cho HABITAT III Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 68
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung Hội thảo gồm 9 phần: 
- Giới thiệu chung
- Các vấn đề nhân khẩu học đô thị
- Kinh tế dô thị
- Giảm nghèo và các chính sách xã hội
- Nhà ở
- Tiếp cận dịch vụ đô thị
- Môi trường và đô thị hóa
- Quản lý và quy hoạch đô thị
- Quản trị và luật pháp về đô thị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành