Tìm kiếm nâng cao

Kế hoạch sẵn sàng thực thi NAMA cho ngành xi măng Việt Nam - Các phát hiện chính, kiến nghị và các bước tiếp theo

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 19
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
NAMA xi măng ở Việt Nam là một trong những NAMA triển vọng nhất trên thế giới về lượng giảm phát thải khí nhà kính thu được, các dự án đầu tư cần thiết và lợi ích chi phí tiềm năng.
Mục tiêu của dự án:
- Nâng cao năng lực xây dựng và triển khai kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của Việt Nam
- Dự án sẽ hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị và triển khai một NAMA (hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp ở cấp quốc gia) đầy đủ trong lĩnh vực sản xuất xi măng
- Thu hút nguồn tài chính khí hậu quốc gia thông qua thị trường carbon và các cơ chế hỗ trợ khác (bao gồm cả nguồn lực quốc gia). Dự án triển khai trong vòng 2 năm

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành