Tìm kiếm nâng cao

Giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam: Từ chính sách đến hành động

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 9
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung dự án gồm: 
- Phát thải khí nhà kính tại Việt Nam
- Xây dnwgj chính sách Biến đổi khí hậu (trước 2020)
- Thực thi và định hướng chính sách sau 2020
- Dự án hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện NAMA (SPI-NAMA)
- Cơ hội và thách thức.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành