Tìm kiếm nâng cao

Dự án tiết kiệm cho ngành công nghiệp Việt Nam - Cơ chế tài chính và thủ tục cho vay lại

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 9
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung dự án gồm:
- Cơ chế tài chính trong nước
- Cơ cấu tổ chức dự án
- Trách nhiệm các bên tham gia
- Quy trình rà soát hồ sơ cho vay lại, thực hiện khoản vay.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành