Tìm kiếm nâng cao

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 9
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung dự án: 
- Hiện trạng sử dụng năng lượng tại Việt Nam
- Khung pháp lý trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
- Giới thiệu chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
- Kết quả xây dựng mức tiêu thụ năng lượng
- Một số kế hoạch hành động trong thời gian tới.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành