Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực công nghệ xây dựng đến năm 2030

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 16
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung bài viết gồm:
- Hiện trạng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực công nghệ xây dựng.
- Cơ sở lí luận, nguyên tắc lập quy hoạch hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực công nghệ xây dựng đến năm 2030.
- Kế hoạch xây dựng hệ thống tiêu chuẩn lĩnh vực công nghệ xây dựng đến năm 2030.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành