Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực khảo sát, đo đạc xây dựng đến năm 2030

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 15
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung bài viết trình abfy hiện trạng về hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn khảo sát, đo đạc ngành xây dựng ở Việt Nam; Cơ sở lí luận, nguyên tắc thiết lập hệ thống và danh mục các tiêu chuẩn khảo sát, đo đạc ngành xây dựng; Đề xuất kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn khảo sát và đo đạc ngành xây dựng đến năm 2030

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành