Tìm kiếm nâng cao

Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 36
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Thực hiện Quyết định số 98/QĐ-BCĐTKLPCTN ngày 13/8/2015 của Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Công văn số 2344/TTCP-C.IV ngày 14/8/2015 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN, Bộ Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chống tham nhũng...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành