Tìm kiếm nâng cao

Khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 11
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Chiến lược phát triển khoa học công  nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 nhằm mục tiêu:
- Trình độ khoa học công nghệ ngành xây dựng tiên tiến, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
- Đảm bảo nguồn lực thực hiện các chương trình quốc gia về KH&CN
- Cân đối tài chính đối với nguồn vốn: từ Ngân sách và huy động từ doanh nghiệp, dự án hợp tác quốc tế...
- Tập trung đầu tư các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo hiệu quả và có sản phẩm ứng dụng trong thực tiễn
- Huy động các  nguồn lực tham gia phát triển KH&CN...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành