Tìm kiếm nâng cao

Tác động của các Hiệp định thương mại tự do và Tiêu chuẩn lao động quốc tế đến các doanh nghiệp xây dựng và sản xuất Vật liệu xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 8
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung gồm 4 phần:
- I: Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và tình hình chung về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
- II: Tác động của các FTA đến các doanh nghiệp.
- III: Tác động của các tiêu chuẩn lao động trong FTA tới các doanh nghiệp.
IV: Doanh  nghiệp cần làm gì trong tình hình hội nhập

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành