Tìm kiếm nâng cao

Tổng luận: Xử lý nước thải đô thị bền vững

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 66
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung Tổng luận gồm 3 phần:
- Phần 1: Những thách tức của nước thải và công tác quản lý nước thải.
- Phần 2: Hiện thực hóa các cơ hội từ nước thải.
- Phần 3: Giải pháp xử lý nước thải đô thị bền vững.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành