Tìm kiếm nâng cao

Dự thảo kế hoạch chuẩn về quản lý chất lượng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 167
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Dự thảo kế hoạch chuẩn về quản lý chất lượng (KHCQLCL) được xây dựng như một hướng dẫn tham khảo cho công tác lập kế hoạch quản lý chất lượng thi công xây dựng trong các dự án xây dựng ở Việt Nam. Mục tiêu của dự thảo là: 
- Giúp các nhà thầu thi công xây dựng kiểm tra các hạng mục chính và nội dung cần thiết khi lập kế hoạch quản lý chất lượng
- Hỗ trợ chủ đầu tư rà soát cá hạng mục và nội dung cần thiết đã được đưa vào trong kế hoạch quản lý chất lượng chưa
Dự thảo gồm:
- Quy định chung
- Công tác đất
- Công tác bê tông
- Công tác kết cấu thép
- Công tác mặt đường
- Công tác xây gạch

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành