Tìm kiếm nâng cao

Dự thảo kế hoạch chuẩn về quản lý an toàn

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 86
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Dự thảo kế hoạch chuẩn về quản lý an toàn (KHCQLAT) được xây dựng như một hướng dẫn tham khảo cho công tác lập kế hoạch quản lý an toàn trong các dự án xây dựng ở Việt Nam. Mục tiêu của dự thảo: 
- Giúp các nhà thầu kiểm tra các hạng mục và nội dung cần thiết khi lập kế hoạch quản lý an toàn; 
- Hỗ trợ chủ đầu tư rà soát các hạng mục và nội dung cần thiết đã được đưa vào trong kế hoạch quản lý an toàn chưa.
Dự thảo KHCQLAT được sử dụng như là cơ sở để lập dự toán chi phí cần thiết cho công tác quản lý an toàn tại công trường xây dựng. Dự toán chi phí cho công tác quản lý an toàn tại mốt số dự án nghiên cứu tình huống sẽ được trình bày như là các ví dụ tham khảo...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành