Tìm kiếm nâng cao

Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của ngành xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (TTCD.1186)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 8
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của ngành xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gồm:
 - Tăng trưởng xanh và kinh nghiệm quốc tế.
 - Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.
 - Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh.
 - Nghiên cứu xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành