Tìm kiếm nâng cao

Tổng luận: Hệ thống giao thông đô thị thông minh (TTCD.1190)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 74
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung tổng luận gồm 2 chương:
- Chương 1: Hệ thống giao thông thông minh và quy hoạch hệ thống giao thông đô thị thông minh.
- Chương 2: Cơ sở kỹ thuật của hệ thống giao thông đô thị thông minh.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành