Tìm kiếm nâng cao

Sự cần thiết xây dựng Luật cấp nước (TTCD.1193)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 7
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Luật cấp nước được ban hành sẽ tác động tới toàn bộ hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch khu vực đô thị, công nghiệp, dân cư nông thôn toàn quốc. Bộ Xây dựng đã đăng ký nghiên cứu xây dựng Luật Cấp nước và dự kiến trình cấp có thẩm quyền ban hành năm 2019. Nội dung bài viết gồm:
1: Vai trò của nước sạch đối vơi đời sống con người.
2: Khái quát thực trạng cấp nước Việt Nam.
3. Tác động của biến đổi khí hậu đến cấp nước sạch
4. Các văn bản QPPL về cung cấp nước sạch.
5: Tổ chức quản lý cấp nước.
6: Các quan điểm phát triển ngành nước.
7: Tính đồng bộ trong các VBQPPL.
8: Sự cần thiết phải xây dựng Luật cấp nước.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành