Tìm kiếm nâng cao

Tham luận Hội thảo “Xây dựng Luật Cấp nước” (TTCD.1193)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: Đà Nẵng
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 8
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung bài viết trình bày 3 phần:
1: Tổng quan về các Luật và nghị định hiện hành có liên quan đến quản lý nước tại Việt Nam.
2: Đạo luật quản lý nước tại một số quốc gia
3: Sự cần thiết phải có Luật cung cấp nước sạch tại Việt Nam và đề xuất các nội dung cần đưa vào trong Luật.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành