Tìm kiếm nâng cao

Dự thảo đề cương luật và một số vấn đề trọng tâm (TTCD.1193)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 9
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá, Đề cương dự kiến của luật cấp nước gồm 12 chương:
- Chương 1: Những quy định chung
- Chương 2: Quy hoạch cấp nước
- Chương 3: Đầu tư phát triển cấp nước
- Chương 4: Tổ chức, quản lý dịch vụ cấp nước
- Chương 5: Giấp phép hoạt động cấp nước.
- Chương 6: Giá tiêu thụ nước sạch
- Chương 7: Cung cấp nước bán lẻ và tiêu thụ nước sạch
- Chương 8: Cấp nước bán buôn.
- Chương 9: Đảm bảo cấp nước an toàn.
- Chương 10: Quyền, nghĩa vụ của đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước
- Chương 11: Quản lý nhà nước đối với hoạt động cấp nước và sử dụng nước
- Chương 12: Điều khoản thi hành.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành