Tìm kiếm nâng cao

Đề án tóm tắt đề nghị công nhận Thành phố Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang. - Châu Đốc : Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang , 2015

Tác giả:
Nhà xuất bản: Châu Đốc : Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang , 2015
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: An Giang
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 17
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung báo cáo gồm 5 phần:
Phần 1: Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
Phần 2: Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển của thành phố Châu Đốc.
Phần 3: Tổng hợp đánh giá thực trạng phát triển thành phố Châu Đốc theo các tiêu chuẩn của đô thị loại II.
Phần 4: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
Phần 5: Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành