Tìm kiếm nâng cao

Quy hoạch môi trường cấp quận - huyện / Nguyễn Thúy Lan Chi (Chủ biên), Nguyễn Khánh Hòa. - H. : Xây dựng , 2015

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: TPHCM
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 129
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung cuốn sách phác thảo nên một quy trình áp dụng quy hoạch môi trường chung cho các quận huyện của TP.HCM nói riêng và của cả nước nói chung.
Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:
Chương 1: Quy hoạch môi trường đô thị ở Việt Nam.
Chương 2: Đặc điểm đô thị hóa và các vấn đề môi trường của TP. HCM.
Chương 3: Cơ sở lý luận quy hoạch môi trường cấp quận/huyện cho TP. HCM.
Chương 4: Quy trình quy hoạch môi trường đô thị cấp quận/huyện cho TP. HCM.
Chương 5: Báo cáo quy hoạch môi trường Quận 2.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành