Tìm kiếm nâng cao

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030. Tỷ lệ 1/10.000. - H. : Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia , 2015

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: Phú Thọ
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 80
Kích cỡ khổ: 24
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ gồm các phần sau:
- Phạm vi, quy mô điều chỉnh quy hoạch.
- Đặc điểm tự nhiên và kinh tế.
- Hiện trạng sử dụng đất.
- Kiến trúc cảnh quan đô thị.
- Không gian đô thị.
- Cảnh quan văn hóa lịch sử...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành