Tìm kiếm nâng cao

Điều tra khảo sát tình hình kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - BX
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 152
Kích cỡ khổ: 27
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung dự án gồm 2 phần chính:
Phần 1: Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát thực trạng công tác kiểm tra VBQPPL của Bộ Xây dựng kể từ khi Nghị định số 40/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến nay.
Phần 2: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra VBQPPL của Bộ Xây dựng trong thời gian tới.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành